بخور زار

بخور زار

بخور زار ماده ای به شکل پودر سبز رنگ و خشک است که سوزاندن آن سبب ایجاد دودی خوش بو میشود.

بخور زار بعدها به عنوان ماده ای مقدس در بین یهودیان تبدیل شد.

بخور زار را ماده ای اصلی در علم طلسمات و جفر میدانند.

دود ناشی از بخور زار سبب ایجاد حس طراوت و آرامش در بدن فرد شده و اخیرا در تحقیق علمی مشخص شده است که سبب ترمیم بافتهای عصبی بدن  و جلوگیری از تحلیل رشته های عصبی میشود

بخور زار

بخور زار در بسیاری از تعاریف و اکتشافات به دوران حکومت فراعنه مصر باستان باز میگردد و میتوان ریشه اصلی آن را در تفکر ساحران و افزونگران آن دوران دانست.(Voodooist)

بخور زار را میتوان در شاخه ای از علم کیمیا و ترکیب آن با علوم ماورائی که البته تا کنون هم علت ترکیب و ساخت دقیق آن مواد در کنار هم مشخص نشده است.

البته علم نوین امروز ساختار و مواد تشکیل دهنده بخور زار را به خوبی مشخص کرده که ترکیبی از چندین برگ گیاه و ریشه چند گیاه و تنه ی چند درخت و تعدادی سنگهای خاص با دمای ذوب پایین است.

اما حقیقت آن که ترکیب این مواد باهم چه چیزی را پدید می آورد هنوز ناشناخته است.اما در شواهد تاریخی پیداست که ماده ای قابل ستایش در تمام قرون بوده و در تمام سنگ نوشتها به نیکی و عاملی زندگی ساز و به عنوانی نمادی از صلح و آشتی از آن یاد شده است.

امروزه هم خواص بسیاری از دود حاصل از سوزاندن بخور زار کشف شده که حاکی از اثر پاک کنندگی  و ایجاد حس آرامش و بهبود بافت عصبی بدن دارد.

از نگاه تاریخی و داستانی میتوان ۲ تعریف و حقیقت برای پیدایش بخور زار در نظر گرفت:

تا قبل از حکومت حضرت سلیمان(ع) علم دعانویسی و سحر بسیار فراگیر شده بود و و ساحرانی پدید آمده بودند که هرکدام در علمی و کاری خاص تخصص داشتند

مثلا ساحری به دعا و طلسم جدایی بین زن و شوهر مشهور بود و یا ساحری به ایجاد محبت و یا ساحری به ایجاد حادثه و مصیبت و … در این بین هرکدام از ساحران جنی را به اختیار خود درآورده بودند و به عنوان طعام و هدیه نوعی بخور برای آن جن دود میدادند.

هرجن برای خود نوعی گیاه یا ماده ای خاص را برای بخور دادن طلب میکرد و این موضوع سبب تفاوت بخور بین دعانویسان و ساحران میشد.

در بین دعانویسان به این بخورها، بخور جن یا بخور زار گفته میشد و اسرار ساخت این بخور در نزد خود ساحر به شکل راز باقی میماند.

برای باطل کردن سحر و دعای هرکدام از این ساحران لازم بود تا به بخور آن ساحر دسترسی داشته باشند تا توسط همان بخور بتوانند جنی را که مامور اجرای آن طلسم شده است را از این کار بازدارند و طلسم را بشکنند.

در همین دوران، هرج و مرج در بین مردم و جولان ساحران و اجنه در بین مردم بسیار بالا گرفته بود و طبق روایات جنها در بین مردم به وضوح ظاهر میشدند.

ظهور اجنه به معنی افزایش غلظت ساختاری آنان و درنتیجه مرئیی بودن آنان است

این روند ادامه داشت تا سلیمان نبی(ع) به حکومت رسید و ماموریت یافت تا بساط رمل و جفر را از میان بردارد و زندگی مردم را به حالت عادی بازگرداند.

آموزش بخور زار توسط هاروت و ماروت:

خداوند جهت کمک به حضرت سلیمان نبی و از بین بردن بساط ساحران دو فرشته به نام های هاروت و ماروت را مامور برچیدن طلسمات روی زمین از راه آموزش بطلان سحر به خود مردم کرد.

در آیۀ ۱۱۲ سورۀ‌ مبارکه بقره به این موضوع اشاره شده است که جمعی از بزرگان و علمای عصر حضرت سلیمان(ع) مشغول تعلم و فراگیری علومی از سوی شیاطین بودند

و مطابق آنچه که در بالا گفته شد مزد و غذای این موجودات ماورایی را به شکل دود و بو و بخوراتی خاص که به آن بخور زار یا طعام زار میگفتند میدادند.

“زار”  کلمه ای مختصر در وصف انواع موجودات ماورایی است(جن و ملک).

از آنجا که سلیمان نبی مسئول برچیده شدن این علوم بود باید لوازم و تجهیزات و کتب این علوم را در بین مردم جمع آوری میکرد که البته این کار را نیز انجام داد

اما بسیاری از این طلسمات و دعاها از قبل بسته شده بودند و باید بطلان سحر برای این موضوعات انجام میشد.

در این میان دوملک(دوفرشته)به نام های هاروت و ماروت  در بابل فرود آمدند و مسئولیت یافتند تا بطلان سحر را در کلیه ی امور به مردم آموزش دهند.

موضوع آموزش بطلان سحر سبب شد تا موقعیتی مناسب برای سودجویان یهودی ایجاد شود.

این موقعیت از این جهت بدست آمد که این دو فرشته(هاروت و ماروت) برای آموزش بطلان سحر باید ابتدا خود سحر را آموزش و شرح میدادند و بعد به سراغ بطلان سحر میرفتند،مانند کسی که میخواهد نحوه ی خنثی کردن یک بمب را آموزش دهد در ابتدا باید ساختار و چگونگی ساخت خود بمب را آموزش دهد تا بتواند خنثی کردن صحیح بمب را آموزش دهد.

در این میان عده ای سودجو (یهودی) شروع به ثبت و کتابت طلسمات میکردند و توجهی به بطلان نداشتند و هدفشان بدست آوردن دایره المعارفی کامل از طلسمات و سحرهای روی زمین بود که تمامی ساحران به آن رسیده بودند.

بخور زار جامع (کلی)

از آنجا که تعداد دعانویسان و ساحران در تمامی پهنه ی جهان گسترده بود و هرکدام با بخور و ماده و برگ و ریشه ای خاص دودی ایجاد میکرد تا جن تسخیر شده ی خود را راضی کند و از آن جهت که برای بطلان هرکدام از این سحر ها باید بخور خود آن ساحر ایجاد کننده را میداشت پس این دو ملک(هاروت و ماروت) ترکیبی کلی از تمامی بخورات به مردم یاد دادند تا بتوان به واسطه ی آن تمامی طلسمهای عالم را بطلان کرد.

بخور زار و فلسفه ی اموزش آن توسط این دو ملک برای بطلان سحر بود اما افرادی دراین میان در حال تعلیم بودند که هدفشان بطلان نبود بلکه به دنبال گسترش رمالی و جفر بودند و یادگرفتن چنین بخور کلی و جامعی فرصتی مناسب برای آنان پدید آورده بود تا بتوانند تمامی طلسمات و دعاهای جهان را در هر زمان و هرمکان که بخواهند به راحتی انجام دهند.

آن دوملک طریقه ساختن بخور زار (بخور جن) کلی را با ساده ترین روش و ساده ترین مواد که در آن زمان در دسترس عموم مردم بود را آموزش دادند به امید استفاده ی صحیح و بجا از آن

آن چنان که قرآن کریم در آیه ۱۱۲ سوره بقره در وصف آن افراد سودجو میفرماید:

و آنچه را که شیطان ها در سلطنت ‏سلیمان خوانده و آموخته بودند، پیروی کردند و به سلیمان(ع) کفر نورزید،لیکن آن شیطان ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می ‏آموختند و نیز از آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود پیروی کردند با اینکه آن دو فرشته هیچ کس را تعلیم سحرنمی‏کردند؛ مگر آنکه قبلاً به آنها می‏گفتند: ما وسیلۀ  آزمایشی برای شما هستیم.ولی آنها که از آن دو فرشته چیزهایی می‏آموختند که به وسیلۀ آن میان مرد و همسرش جدایی بیافکنند

از نوشته بالا این چنین برداشت میشود که همان کسانی را که دوفرشته (هاروت و ماروت) برای ریشه کن کردن طلسمات و دعاها آموزش داده بودند به جای باطل کردن سحر های روی زمین ،شروع به ثبت و ترویج رمالی و دعانویسی کردند که میتوان گفت اساس پیدایش بخور زار به نحو جامع و کلی به این زمان باز میگردد.

بخور زار که امروز در دنیا موجود است و به نام متاعی برای دعانویسان اطلاق میشود زاییده ی این آموزش و برای هدفی دیگر بوده است.

در این میان بخور زار برای ایجاد دوستی و صلح بین زن و شوهر و کاهش اختلاف بین مردم پدید آمده بود ولی بخوری دیگر به نام بخور سرخ که از معکوس بخور زار به دست می آید هم در این دوران وارد جامعه شده و فراگیر شد.

بخور سرخ درست معکوس ترکیبات بخور زار بود و سبب جنگ و اختلاف بین زن و شوهر و سایر مردم میشد.

بخور زار غذای موجودات ماورایی:

همیشه این سوال مطرح بوده است که آیا اجنه و موجودات ماورایی غذا میخورند؟

در قرآن کریم بارها این موضوع نقل شده است که شیطان در طعام انسانها شریک میشود

این موضوع با لفظ عامیانه در بین مردم رواج دارد که در هنگام شروع غذا نام خداوند را ببرید تا شیطان در طعام شما شریک نشود

درواقع کلید اصلی برای دور کردن شیطان از طعام انسان همین ذکر خداوند در ابتدای غذاخوردن است.

اما سوال اینجاست که شیطان به نحوی فیزیکی در غذا دست میبرد؟پاسخ خیر است

طالب ابن صوفی در این باره مینویسد:شیاطین در استفاده از غذا در حالتی مانند بوکشیدن بهره میبرند و در این میان از برخی بوها و دودها سرمست میشوند و چنانچه با اجنه عهدی بسته شود که به شرط انجام کار برای آنها این چنین دود و بویی ایجاد میکنید، درون شیطان و اجنه افروخته شده و مطیع شما میشوند و در انجام کار لحظه ای درنگ نمیکنند.این همان راز و رموز دود دادن و استفاده از بخور زار است.

لذیذ ترین و بزرگترین طعامی که برای تمام انواع اجنه مناسب بوده است همان بخور زار است که به صورتی کلی و جامع در اختیار مردم قرار گرفته بود.بعدها برخی افراد در راههای منفی و جهت ایجاد فساد از راه تحریک حس محبت جنس مخالف از آن استفاده کردند که میتوان آن را شروع آثار منفی فراگیر شدن علم غریبه در بین مردم دانست.

انواع بخور زار

تا قبل از به حکومت رسیدن سلیمان نبی هر جادوگر برای خود بخور زار مخصوصی داشت اما پس از به حکومت رسیدن سلیمان و ظهور دو فرشته هاروت و ماروت در بین مردم و آموزش مردم به ساخت بخور زار کلی و جامع که در برگیرنده تمامی بخورات اجنه بود دیگر یک بخور زار واحد و کلی در زمین ساخته شده بود که شامل تمامی بخورات زار موجود در زمین بود.

تنوع در نمونه های بخور زار زیاد بوده ولی به سادگی با شناخت و ترکیب تمامی نمونه ها باهم به یک فرم و شکل کلی رسیدند.تمامی بخورات زار موجود را به راحتی شناسایی و باهم آمیختند به جز یک مورد که نمونه ای چوب بود و توسط کبوتر آورده میشد و اساس پیدایش بخور زار بیست (بیست موکل یا بیست ماده دلیل مشخصی ندارد) گردید.

بخور زار بیست

بخور زار در حالت کلی با برگ و ریشه و تنه ی درختانی خاص ساخته و باهم آمیخته میشد و کاربرد آن جهت بطلان سحر و یا ایجاد محبت بین زن و شوهر بود و جنبه ی منفی در آن وجود نداشت اما نمونه ای طلسم وجود داشت که برای تسخیر و اقفال جنس مخالف نوشته و بسته میشد که در دسته ی بخورهای زار قرار داشت و در آن از کبوتر یا پرندگان برای آوردن چوبی خاص استفاده میشد.

در این نمونه امکان ترکیب و یا خرد کردن چوب با سایر مواد وجود نداشت و باید چوب را سالم و درسته درون بخور باقی میگذاشتند که سبب پیدایش نوعی بخور زار با عنوان بخور زار بیست شد.

البته عدد بیست به زبان یونان باستان و مصر باستان دارای معانی مختلفی و متفاوت از معنی عدد بیست امروزی(به زبان ریاضی) باشد.

بعدها یهودیان عدد بیست را نمادی از تکمیل شدن علم و کامل بودن دانستند و به نشان و مبارکی دست یافتن به چنین ماده ای عدد بیست را حد نهایی تایید علم برشمردند. البته تا به امروز در ایران هم واحد ارزیابی و شمارش میزان و درصد علم افراد با مقیاسی از عدد بیست حساب میشود که شاید ریشه در همین موضوع دارد!!!

در مقاله نمادگرایی یهود و فراماسون در جهان به بررسی اعداد بیست و هفت خواهیم پرداخت.

بخور زار هفت که حد معمولی از بخور زار است و درصورت عدم نیاز به آن چوب خاص کارگشای امور رمالان آن دوره بود هم مالک اصلی تقدس عدد هفت در بین دعانویسان یهود است.بخور زار هفت حداقل و بخور زار بیست حداکثر جامع بود در این موضوع است.

البته از نفوذ یهود باید گفت که تا مدتها قانون کسب نمره هفت (تک ماده) در مقاطع تحصیلی ایران شاید نمونه ای از بحث نماد گرایی فراماسونری در ایران باشد!!! فعلا قصد بررسی اعدا را در این مقاله نداریم.

در مقاله ای از برایان ویوله به طور کامل  به برسی نظام آموزشی ایران در دوره حکومت قاجار و پهلوی و انحرافات و نفوذ اندیشه فراماسونری در نظام آموزشی آن زمان ایران پرداخته است.

چوب درون بخور زار چیست

بخور زار بیست دارای یک جوب کوچک بوده که از طریق پرندگان آورده میشده

اگر به نماد و لوگوی بسیاری از کمپانی ها و کارخانه های وابسته به یهود و یا وابسته به نظام منحرف فراماسونری بندازید با نمادی از بک پرنده یا کبوتر سفید مواجه خواهید شد که چوب یا برگی را در دهان دارد.

این نماد بسیار در اطراف ما وجود دارد و نشانی از فرهنگ ساحری فراماسونری دارد.

در ساخت بخور زار بیست طلسمی از یهود (به زبان عبری) نوشته شده و در ترکیبی از ذغال و چند ماده دیگر قرار میگیرد و با آن مثلثی بر روی زمین ایجاد میکنند و کبوتر سفید را درون مثلث گذاشته و رها میکنند.

به نحوی شگفت انگیز کبوتر به مکان اولیه ی خود بازگشته (عموما سفر یک تا دو روزه) و چوبی را در دهان دارد که در مرکز مثل رها میکند.

آن چوب را در بخور زار بیست قرار میدهند و در بسیاری از طلسمات که به قصد اقفال نوشته میشود باید آن چوب توسط فرد غالب بر اشخاص دیگر حمل شود.

در تعاریف آمده است که اساس پیدایش این چوب جهت جذب و اغفال جنس مخالف بوده و جنبه ی فساد داشته است.اما چون با روشهای بخور زار بطلان میشده آن را در کالبد بخور زار بیست قرار دادند.

بدنه بخور زار

در آموزشهای که دو فرشته  (هاروت و ماروت) به مردم در زمان سلیمان نبی داده بودند آمده است که نباید در ظرف و یا صندوق نگاهدارنده ی بخور زار از فلز استفاده شود.

تا کنون هم دعانویسان بخور زار را در ظروفی ساخته شده از ترکیبات سنگ مانند(هرچیز غیر از فلز) قرار میدهند.

البته در لفظ عامیانه هم شیاطین از فلزات و لبه های فلزی گریزان هستند.

برخی جنیان بدون دود دادن بخور زار از آن ترکیب استفاده میکنند(به حالت استنشاق) ، برای همین موضوع برای بخور زار دو طلسم بر روی پوست یا کاغذ مینویسند و در سر و ته ظرف نگهدارنده بخور قرار میدهند.

جنیان عموما برای درک و در اختیار گرفتن عوامل از ابتدا و انتهای آن عامل عبور میکنند مانند زمانی که خداوند انسان را خلق کرد و جنیان برای درک بدن انسان از دهان و از مقعد انسان عبورکردند.

به همین سبب بخور زار را هم از ابتدا و انتها رها میسازند و بدنه ی سنگی فقط اطراف ظرف بخور را میپوشاند و سر و ته بدنه بخور را با طلسماتی که نوشته اند محصور میکنند تا بدون اذن صاحب بخور جنیان نتوانند در آن وارد شوند و از آن بهرمند شوند.

دسته بندی بخور زار در خمسه محتجبه

استفاده از بخور زار و تمامی علوم غریبه و نگارش طلسم و دعا در دسته بندی خمسه محتجبه قرار میگیرند.

در اینجا به طور مختصری این پنچ دسته ی کلی را نام میبریم(خمسه محتجبه)

۱-(کیمیا): در صنعت و شیمی از آن استفاده میشود که زیرمجموعه ای از علوم غریبه محسوب میشود.

۲-(سیمیا): علمی که به واسطه ی آن انسان میتواند کار خارج العاده کند.این علم نیاز به ترکیب قوای مادی و قوای ارادی است،مانند توانایی در خواندن فکر و ذهن طرف مقابل.

۳-(ليميا): علم لیمیا سبب اتصال فرد با ارواح(جنیان) میشود و چگونگی تسخیر و به کارگیری از این موجودات را آموزش میدهد.و یا چگونگی مطرح کردن درخواسته به جنیان را آموزش میدهد .به این علم ، علم تسخيرات نیز میگویند.بخور زار در این علم هم جای دارد

۴-(هيميا): علمی بسیار قوی با عنوان “ترکیب قدرتهای عالم بالا با عناصر پایین و تطابق آنها باهم” به این علم علم طلسمات میگویند.

شرح : چون اجرام آسمانی و ستارگان با اتفاقات و حوادث مادی زمین در ارتباط هستند ، پس اگر به نحوی آن شکل آسمانی را مطابق با مورد یا اتفاقی در زمین کنند آن اتفاق شکل میگیرد.مثلا اگر شکلی به مورد وصال و ازدواج باشد و آن را با صورت فرد در آسمان قرین کنند آن وصلت شکل میگیرد و عین همین اتفاق برای سایر مسایل.به این موضوع علم طلسمات میگویند.بخور زار در این علم قرار دارد. بدین نحو که از موکل یا فرشته ای که درخواست این تطبیق را دارند میخواهند تا در ازای دریافت بخور زار و لذت استنشاق یا دفن آن ، این تطبیق را انجام دهد.اسلام مخالف ترویج این علم در نزد مردم است.

۵- (ريميا): با تمرین زیاد و کسب مهارت در دنیای مادی به آن میرسند و اگر برای سرگرمی باشد بلامانع است.به این علم شعبه بازی هم میگویند

توضیحات بیشتر و کاملتر در کتاب تفسير الميزان – علامه طباطبائي  مراجعه کنید.

کاربرد بخور زار:

در وصف کاربرد بخور زار نمیتوان شرحی کاملی ارائه داد اما این چنین میتوان گفت که بخور زار دعوت کننده و طعام موکل ها و جنیان محبت و صلح است و برای مقاصد شوم به جز چند مورد انگشت شمار کاربرد چندانی ندارد.

بخور زار را بخور محبت و آشتی نیز مینامند.

در تعالیم هاروت و ماروت به سه نوع بخور به نامهای بخور زار و بخور بحری و بخور سرخ اشاره شده است

بخور بحری را برای رونق تجارت و کسب مال و کمک به صیادانی که در دریا هستند استفاده میکنند و مانند بخور زار برای فراخوانی موکلها و جنیان خیر کاربرد دارد.البته بخور بحری در تسخیر دیدگان(بزرگ جلوه دادن یک فرد یا موضوع) و عظمت کلام و بستن دهان دشمنان هم کاربرد دارد.

بخور دیگری که به آن  بخور سرخ میگویند در اصل همان بخور جن یا بخور شر محسوب میشود.همانطور که از نام این بخور پیداست ماده ای برای ایجاد طلاق و اختلاف و طعام جنی به نام “جن سرخ” به شمار میرود.

جن سرخ در زمان حکومت سلیمان نبی به بند و زنجیر کشیده شده بود و پس از وفات حضرت سلیمان آزاد گردید. جن سرخ عامل ایجاد فراق بین زن و شوهر و ایجاد نفرت و به تعجیل انداختن زمان مرگ از طریق ایجاد بلا و حادثه و مصیبت است.بخور سرخ  را بخور شر و نفاق میخوانند.

قدرت بخور زار

برای قدرت بخور زار دو حالت وجود دارد یکی بخور زار ۷ موکل و دیگری بخور زار ۲۰ موکل

علت پیدایش این دونمونه این چنین بود که بیشتر طلسمات توسط بخور زار هفت موکل اجرا و بطلان میشدند اما برخی دیگر به قدرت بیشتری احتیاج داشتند که در حد نهایت قدرت بخور زار بیست موکل ایجاد شد که تا به امروز به عنوان قویترین نوع بخور موکل در ایجاد طلسم و بطلان طلسم کاربرد دارد.

معنا و مفهوم زار ۷ یا زار ۲۰ را میتوان به تعداد مواد تشکیل دهنده هر بخور نسبت داد.

به این معنا که بخور زار هفت را میتوان متشکل از هفت ماده و زار بیست را متشکل از بیست ماده و جامع تر از نمونه هفت ترکیب دانست.

بخور زار بیست موکل در بین تمامی کشورها و حتی ایران هم طرفداران بسیاری پیدا کرد و عدد بیست نمادی از تمامی و کمال و جامع بودن شد و عددی برای میزان کیفیت و کارایی قرار گرفت.

بعدا عدد بیست به عنوان میزان سنجش هوش و توانایی در بین مکاتب و بعدها هم در بین مدارس ایران قرار گرفت.و تا امروز هم در لفظ مردم به عاملی که تمام و کمال باشد میگویند : بیست است.

برخی دیگر عدد بیست را نشان بیست ماده ی تشکیل دهنده ی بخور زار و عدد ۷ را به عنوان هفت ماده ی تشکیل دهنده ی بخور زار میدانند.البته این فرضیه در مقابل فرضیه ی تعداد موکل ضعیف تر است.

در سنگ نوشته های مصر و یونان هم در اشاره به بخور زار بیست از بیست هیکل (موجود ماورایی) در گرد یک جام سنگی (ظرف بخور) یاد شده که میتواند دلیل محکمی بر فرضیه ی بیست موکل باشد.

دیوید برائلیرن در مقاله ای تحلیلی که پیرامون جام کوچک کشف شده در سرزمین بابل که محل نگهداری بخور زار بوده این چنین مینویسد که:

بخور زار را به نماد خاک و انسان خاکی در جام قهوه ای و

بخور بحری را به نشان حیات و قدرت در جام نیلی (آبی)

و بخور سرخ را در جام قرمز آتشین به نشان کینه و نفرت و نابودی

قرار میدادند که بعدها به این عوامل (خاک-آب-آتش) ، عوامل تشکیل دهنده ی زمین هم گفته شد.

مقاله : تاریخچه بخور زار
نویسنده : دکتر رامین علینژاد
۱۳۹۴/۵/۲۸


عنوان کتاب : فرزندان استر
این کتاب شامل مقالاتی در ضمینه تاریخ یهودیان در ایران و چگونگی نفوذ آنها در دستگاه حکومتی آن دوران است.
نویسنده این کتاب هومن سرشار با ترجمه ی زیبای مهرناز نصریه است
این کتاب در سال ۲۰۰۱ میلادی به نشر در جامعه یهودیان فیلادلفیا و پس از آن درمرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران در آمد.
برخی سرفصل ها ی کتاب :دوران هخامنشیان و آتشکده های یهود،اوضاع یهودیان در امپراتوری ساسانیان،تلمود بابلی،طلسم حکام با بخور زار ،ادبیات فارسی یهود،روشنفکران یهودی ایران در قرن بیستم،سلطنت پهلوی و انقلاب اسلامی و …
خانم استر چه کسی است و در ایران چه میخواهد؟و خود استر و فرزندانش در ایران چه میخواهند؟در کتاب …
عنوان کتاب: آتشکده بخور زار
این کتاب به شرح و بررسی یکی از قدیمی ترین آتشکده های ایران میپردازد.
شرح کتاب:در این کتاب نگاه داستانی و استوره ای به موجودی ماوراء الطبیعه دارد که با سوزاندن معجونی از شاخ و برگ و روغن بر روی زمین فرود می آید و در جایگاه ایستاده و ندای صلح و عشق را سر میدهد.
در نگاهی علمی و هم باستانشناسی از لوازم و ترکیباتی پرده بر میدارد که ادوات و تجهیزات فرود این موجودات افسانه مانند است.پیداشدن یک بخوردان سنگی و اکتشافاتی که موسوم به لوازم و مراسمی با عنوان بخور زار در خراسان است و به همراه تصاویر این اکتشافات در …
نویسنده کتاب سید محمد حسین البرزی است و به ترجمه عبری و زیبایی از کامران یزدیان فر در اردیبهشت ۱۳۶۴ به چاپ رسیده است.