بخور بحری

بخور بحری در ترجمه فارسی به بخور دریایی یا بخور دریایی ها (بخور اهل دریا) ترجمه و تفسیر میشود.

بخور بحری در واقع اشاره ای است به افسانه یا حقیقت وجود جن دریایی در افسانه های کهن.

البته در زمانهای گذشته برخی سرزمینها جنی به نام جن دریا یا جن بحر را میپرستیدند که شاید این بخور مربوط به آن دوران باشد

اگر در سندی محکم تری به دنبال گذشته بخور بحری باشیم میتوان به زمان حکومت حضرت سلیمان علیه السلام اشاره کرد.

در آن دوران جنی بزرگ به نام جن بحری یا جن دریا را به بند کشیده بودند و آن را برای غواصی و خروج سنگهای گرانبها از اعماق دریا مامور و مکلف کرده بودند

و همچین آمده است که جن بحری و جنی دیگر به نام جن آتش یا جن سرخ هردو موظف به بلند کردن سنگهای عظیم و سنگین بودند و البته علت این موضوع هم قدرت بالای این دوموجود خاص است.

در داستانها و افسانهای بسیاری از جن بحری و جن سرخ یاد شده که اگر به دنبال سندی محکم در این ضمینه باشیم ماجرای به حکومت رسیدن حضرت سلیمان نبی و تسخیر و به بند کشیدن این دوموجود توسط حضرت سلیمان را سندی محکم و بدون بدیل میتوان یاد کرد.

البته در افسانه ها و باور هندوها (هندوستان) باور وجود جن آبی که در واقع به آن قول چراغ جادو یا دیو چراغ جادو گفته میشود

در باور مردم جنوب ایران به جن آبی جن عبدالماء میگویند به معنی و مفهوم بنده ی آب ها نامیده میشود.

در لاتین و در نظر مسیحیان کاتولیک به جن بحری یا جن آبها “بلو جن” میگویند.(Blue Gen)

البته دستگاه فیلمسازی هالیوود همواره از نقش کارتونی و کمک کننده بلوجن یا جن آبی در کارتونها و فیلمهای خود به عنوان یک شخصیت مهربان و کمک کننده استفاده کرده است.

در باور هندوها و مردم جنوب ایران هم جن آبی به عنوان یک هیولای بزرگ و سرگردان یاد میشود و هیچ آسیبی از آن متوجه فرد نمیشود مگر بی احتیاطی در دریاها که سبب جن زندگی در ملوانان و دریانوردان میشده است.

برای درمان این جن زدگی از نوعی بخور که دود آن برای جن آبی غذا و ماده ای مست کننده بوده استفاده میشود.نوعی دیگر از درمان جن زدگی هم با بخور قدرتمندی به نام بخور زار انجام میشده است.

در روش استفاده از بخور بحری فرد جن زده را چندین بار در طی چند روز با نوعی بخور خوش بو دود میدهند تا جن زدگی از وی خارج شده و درمان شود.

اگر به بوی تولید شده توسط بخور بحری چه در ایران و چه در هند و اروپا دقت شود همه در یک فرم بوده و مواد تشکیل دهنده ی تقریبا یکسانی دارد.

این که چگونه و به چه شکل همه ی این قومیتها به این ماده بطور یکنواخت و با یک ترکیب واحد دست یافته اند همچنان به صورت یک سوال بی جواب باقی مانده است.

مقاله اینرنتی : بخور بحری چیست؟
نویسنده : مهناز ساحشور
۱۳۹۴/۲/۲۵